INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT

Satker  Tahun

STATISTIK DITERIMA DAN DIPUTUS 2019

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN 2019

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL 2019

Cerai Gugat 66702
Cerai Talak 22455
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 7609
Dispensasi Kawin 1156
P3HP/Penetapan Ahli Waris 928
Lain-Lain 440
Perwalian 352
Harta Bersama 267
Asal Usul Anak 243
Penguasaan Anak 199
Kewarisan 135
Izin Poligami 125
Wali Adhol 62
Pembatalan Perkawinan 46
Ekonomi Syariah 29
Pengesahan Anak 9
Wakaf 8
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 6
Hibah 6
Penolakan Perkawinan 5
Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 3
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 1
Pencegahan Perkawinan 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2019

Ekonomi 36315
Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 32583
Meninggalkan Salah Satu Pihak 3592
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 363
Poligami 223
Murtad 176
Dihukum Penjara 160
Mabuk 99
Judi 74
Cacat Badan 30
Kawin Paksa 30
Zina 27
Madat 14

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT 2019

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT 2019

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"